Find information on:
    Home
    Introduction
    Organization
    Staff
    Research
    Educations
    Publications
    Facilties
    China-Dutch Center
    News
    Links
    Third Asian
       Conference on
       Unsaturated Soils
    GEDMAR08
 

Academician

Wang Sijing      

Professor

Chen Jiansheng
Gao Yufeng
Hong Baoning
Liu Hanlong
Lu Tinghao
Ruan Huaining
Shi Jianyong
Wang Baotian
Wang Yuan
Xu Weiya
Yin Zongze
Yu Xiangjuan
Zhu Wei Zhu Jungao Zhu Zhende  

Associate Professors

Chen Yonghui Chiu Chungfai Gu Changchun Guo Haiqing
Lei Guohui Liu Jun Wu Yuedong Zong Guoqing

Lecturers

Ai Yingbo Chen Liang Feng Tugen Gao Mingjun
Huang Jiaqing Li Shoude Peng Jie Song Xiaochen
Sun Shaorui Yan Yun Yuan Junping Zhang Fuhai
Zhang Fuyou Zhang Haixia Zhang Kunyong Zhang Ting
Zhang Wenhui Zhou Yundong    

Assistant Lecturers

Lu Yu Lin      

Copyright @2003 GeoHohai
visitors: